ŚCIEŻKA Ruby

 

Nad warstwą merytoryczną ścieżki czuwa Maciej Mensfeld.

PRELEGENCI