ŚCIEŻKA Front-end

Wykorzystaj pełny potencjał współczesnych przeglądarek i technologii frontowych. Zobacz, jak wykorzystać API Web Speech, WebVR, Web Audio czy Web MIDI. Zobacz w praktyce tworzenie aplikacji na smart watch i naucz się tworzyć aplikacje z IndexedDB lub GraphQL.

PRELEGENCI