PRELEKCJE

 

Microservice Architecture

Celem warsztatu jest analiza mocnych i słabych stron podejścia w budowie systemów w oparciu o mikroserwisy. Podczas warsztatu uczestnicy koncentrują się na tworzeniu modelowego systemu opartego na w/w wzorcu architektonicznym. Ważnym elementem jest blok dotyczący deploymentu oraz zarządzaniu systemami opartymi o mikroserwisy.

Efektem warsztatu jest zwiększenie wiedzy na temat mikroserwisów oraz praktyczna wiedza na temat ich implementacji, dzięki którym już następnego dnia uczestnicy są w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy.

 

Maksymalna liczba uczestników: 15

Zalecane jest przyniesienie laptopów wraz z poprawnie zainstalowanym pakietem docker (https://www.docker.com/community-edition)
Preferowany system operacyjny: Linux Ubuntu lub OS X