PRELEKCJE

 

The only thing that matters

Czy nowe bazy danych to faktycznie coś odkrywczego, czy może bazują na wzorcach, które sprawdzają się od lat? Czy istnieje wspólny mianownik między relacyjnymi bazami danych a podejściami takimi jak Event Sourcing czy messaging? Czy jest coś co pozwala zrozumieć sposób zapisu danych w SQL Server, Kafkce jak i Event Store? Podczas tej prezentacji zbudujemy od zera solidne fundamenty, na których będziesz mógł bazować ucząc się różnych techologii. Podstawy te sprawdzają się od lat i pomimo upływu czasu cały czas stanowią ważny element w projektowaniu i modelowaniu zarówno baz danych, bibliotek jak i systemów rozproszonych. Zapraszam do sięgnięcia po tę ważną cząstkę wiedzy!