PRELEKCJE

 

Reaktywny PHP

Programowanie sterowane zdarzeniami (event-driven) jest znane i używane w aplikacjach klient / serwer oraz bibliotek asynchronicznych. RactPHP (zbliżony do node.js lub Python Twisted), przenosi PHP na nowy poziom prędkości ze wszystkimi niezbędnym do tego funkcjami. Podczas prezentacji wprowadzę pojęcie event loop, non-blocking IO i programowania asynchronicznego w PHP, a także przedstawię sposoby gdzie ta technika może przydać się w twoim stosie technologicznym.