LECTURES

 

BDD w praktyce: budowa modułu dla Sylius eCommerce

O tym, jak prężnie rozwija się dziś rynek e-commerce nie trzeba nikogo przekonywać. Tak dynamiczny, a zarazem wielokierunkowy rozwój stawia przed twórcami rozwiązań dla aplikacji webowych cały szereg wyzwań i wymagań. W odpowiedzi na te niełatwe zadania stawiane współczesnemu developerowi, powstał Sylius - nowoczesny system e-commerce wykorzystujący framework Symfony3. Jest to doskonałe narzędzie, które łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i procesów klienta. Co najważniejsze, Sylius to nie tylko framework e-commerce. To także świetny przykład wykorzystania metodologii BDD oraz zasad CleanCodu w dużym, realnym projekcie. Warsztat ma na celu przedstawienie całego procesu implementacji nowego modułu w Syliusie. Proces ten będzie zgodny z metodologią BDD oraz best-practices zalecanych przez community Syliusa. Opisane zostaną wymagania biznesowe, które posłużą za testy akceptacyjne w Behacie. Zaimplementujemy moduł, testując go jednostkowo z pomocą PHPSpeca. Zakończymy na rozszerzeniu funkcjonalności aplikacji o REST’owe API, wraz z niezbędnymi testami.

Czy brzmi to jak dużo pracy? Tak, ale dzięki ciekawym i innowacyjnym narzędziom dostępnym w tym open-source’owym projekcie, zajmuje mniej czasu, niż można by się spodziewać - dając przy okazji imponujący efekt. Sylius to owoc 5-letniej pracy ponad 360 osób z całego świata, który niedługo zostanie wydany w pierwszej stabilnej wersji i może namieszać na rynku aplikacji e-commerce.

Dla kogo? Dla każdego developera zaznajomionego z PHP.

Czego można się nauczyć? Jak rozszerzać funkcjonalność Syliusa, a także zaobserwować realny przykład wykorzystania metodologii BDD w dużym projekcie.

 

Warsztaty odbędą się w formule "Bring your own device".

 

Wymagania:

* php (min. 5.6, preferowane 7.0)
* composer
* MySQL
* Sylius-Standard (https://github.com/lchrusciel/Sylius4DWorkshop)

Istnieje także możliwość użycia Vagranta z odpowiednią wersją Syliusa (https://github.com/lchrusciel/Sylius4DWorkshopVagrant)"

Maksymalna ilość uczestników, mogąca wziąć udział w warsztatach:
30 osób